Nurikabe


Přeložit tuto stránku.

Special thanks to Rainbird for the translation

Nurikabe je logický rébus s poněkud složitějšími pravidly a náročnými řešeními.

Pravidla nejsou tak jednoduchá. :)
Máte čtvercovou mřížku. Některá políčka mřížky obsahují na začátku čísla. Cílem je určit, která políčka mřížky jsou "černá" a která jsou "bílá" (Ostrovy v řece je nazývají "vodou" respektive "pevninou"). Černá políčka tvoří "nurikabe" (Ostrovy v řece ji nazývají "řekou"): všechna musejí navzájem přiléhat stranami (tvořit jediné polyomino), neobsahovat čísla ani žádné plné čtverce či obdélníky 2x2 nebo větší (Ostrovy v řece říkají takovým nepřípustným blokům "tůně"). Bílá políčka tvoří "ostrovy" (odtud mají Ostrovy v řece svůj název): každé číslo n musí být součástí n-omina složeného pouze z bílých polí. Všechna bílá políčka musejí patřit právě k jednomu ostrovu; ostrovy musejí obsahovat právě jedno políčko s číslem. Řešitelé obvykle vybarví políčka, u nichž odvodí, že mají být černá a označí tečkou políčka (bez čísel), která odvodí jako bílá.
Levým kliknutím začerníte pole. Pravým kliknutím je označíte tečkou. Kliknutím a tažením označíte více než jedno pole.

Video Tutorial
Skrýt pravidla

Sdílet

Odstranit reklamy
Nurikabe


5x5 Nurikabe Snadné | 5x5 Nurikabe Těžké | 7x7 Nurikabe Snadné | 7x7 Nurikabe Těžké | 10x10 Nurikabe Snadné | 10x10 Nurikabe Těžké | 12x12 Nurikabe Snadné | 12x12 Nurikabe Těžké | 15x15 Nurikabe Snadné | 15x15 Nurikabe Těžké | 20x20 Nurikabe Snadné

Tento měsíc
1.sfumato
90
00:08.72
2.bearn
63
00:09.44
3.tiramasu00:17.43
4.CoBoMa00:17.76
5.arcer
57
00:20.22
6.AnthonyL
39
00:26.33
7.rwh0003
32
00:28.39
8.crouik00:31.16
9.ambiorix00:41.16
10.jmp473
18
00:42.50
11.HackMan00:43.20
12.s56squared00:43.67
13.brac3700:44.24
14.Dorice
80
00:46.37
15.DaveS9100:49.59
16.meliiii00:50.72
17.Lukiii
63
00:51.96
18.Victorious1
40
00:52.58
19.jeszon
32
00:54.05
20.n0c024
10
00:58.64
Tento týden
1.sfumato
90
00:11.01
2.tiramasu00:17.43
3.rwh0003
32
00:28.39
4.crouik00:31.16
5.brac3700:44.24
6.Dorice
80
00:46.37
7.Lukiii
63
00:51.96
8.Victorious1
40
00:52.58
9.s56squared00:58.16
10.ambiorix01:13.01
11.Stratigus
23
01:49.38
12.--- prázdné -----:--
13.--- prázdné -----:--
14.--- prázdné -----:--
15.--- prázdné -----:--
16.--- prázdné -----:--
17.--- prázdné -----:--
18.--- prázdné -----:--
19.--- prázdné -----:--
20.--- prázdné -----:--
Dnes
1.--- prázdné -----:--
2.--- prázdné -----:--
3.--- prázdné -----:--
4.--- prázdné -----:--
5.--- prázdné -----:--
6.--- prázdné -----:--
7.--- prázdné -----:--
8.--- prázdné -----:--
9.--- prázdné -----:--
10.--- prázdné -----:--
11.--- prázdné -----:--
12.--- prázdné -----:--
13.--- prázdné -----:--
14.--- prázdné -----:--
15.--- prázdné -----:--
16.--- prázdné -----:--
17.--- prázdné -----:--
18.--- prázdné -----:--
19.--- prázdné -----:--
20.--- prázdné -----:--
MO3
1.sfumato
90
00:10.94
1.bearn
63
00:10.94
3.mediteran13
49
00:11.21
4.EinsteinsBarber
46
00:12.88
5.million
46
00:16.41
6.Kurmin
17
00:20.54
7.arcer
57
00:22.72
8.Meep
77
00:22.81
9.reebz
62
00:24.72
10.Ramasp
101
00:25.81
AO5
1.bearn
63
00:10.98
2.sfumato
90
00:11.78
3.mediteran13
49
00:12.49
4.EinsteinsBarber
46
00:16.04
5.million
46
00:19.20
6.arcer
57
00:22.92
7.Kurmin
17
00:23.36
8.Ramasp
101
00:25.87
9.Meep
77
00:26.11
10.reebz
62
00:31.94
AO12
1.bearn
63
00:13.12
2.sfumato
90
00:14.30
3.mediteran13
49
00:15.50
4.EinsteinsBarber
46
00:19.07
5.arcer
57
00:28.56
6.Ramasp
101
00:32.68
7.jmp473
18
00:38.65
8.axu6822
48
00:44.38
9.Kutner17
45
00:45.61
10.anonymous
6
00:56.39
Robots / programmatic solversinfo  
1.nbjohnson00:00.396
2.Charlie Li
60
00:00.427
3.--- prázdné -----:--

* MO3 - Průměr ze 3. Průměr ze 3 po sobě jdoucích.
AO5 - Průměr z 5. Průměr z 5 po sobě jdoucích při zanedbání nejvyššího a nejnižšího.
AO12 - Průměr z 12. Průměr z 12 po sobě jdoucích při zanedbání nejvyššího a nejnižšího.
Musíte být přihlášení pro sledování svých průměrů


Najít vaši pozici v

Vložte uživatelské jméno:


Další logické hry:  hide show

2021-09-18 03:31:56

cz.puzzle-nurikabe.com
Odstranit reklamy